İZDOS

Başlangıç » Kulüp » Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon

1-        Dernek, çocuk ve gençlerin dil, din, renk, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, iyi vasıflı, karakterli, yaratıcı, Atatürk ilke ve inkılâplarına uyan, topluma faydalı, saygılı, gerekli disipline sahip, dürüst ve iyi huylu, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendisine güvenen, gerekli el becerilerine sahip, vatanına, milletine, kendisine ve başkalarına karşı görevlerinin bilincinde, her türlü bedenini ve zihnini geliştiren sporu yapmayı seven- sevdiren, yardımcı ve yararlı olmaktan zevk duyan, çevre ve doğa bilincinde olan, koruyan ve çevresini bilinçlendirmek için uğraşan, bireysel ve bir grubun içinde uyumlu çalışabilen vatandaşlar yetiştirmek ile bu gençlerin yetişmesinde rol sahibi olacak rehberlerin yetiştirilmesi,

2-        Tüm örgün ve yaygın eğitim kurum ve kuruluşları ile bunların dışında kalan çocuk ve gençlerin izci andı, izci türesi ve izcilik temel prensipleri ışığında yapıcı yaratıcı düşüncelerinin açığa çıkarmak, çağdaş spor anlayışıyla sağlam bünyeli ,temiz ahlaklı, çalışkan, yetenekli  ve başarılı bireylerin yetişmesini sağlamak, izcilik, spor ve gençlik faaliyetleriyle fiziksel ,ruhsal, sosyal ve karakter gelişimlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak,

3-        Çocuk ve gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası gençlik, izcilik, spor, doğa sporları, dağcılık, satranç, oryantring, halk oyunları, resim, müzik, bilim, sanat, kültürel ve benzeri eğitim faaliyetleri ile araştırma inceleme ve sosyal proje faaliyetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak ve bu tür çalışmalar için teorik, pratik eğitim programlarıyla  bu programları uygulayabilecekleri ortamları oluşturmak amacı ile kurulmuştur.