Kulübe Üyelik

NOT: İZCİLİK VE DİĞER BRANŞLARA KAYIT İÇİN SİTENİN İLGİLİ BAŞLIKLARINA BAKINIZ.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu (üye başvuru formu için tıklayınız), dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

1-        Asıl Üyelik; Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernekler Kanunu’nun gösterdiği şartlara sahip ve bu tüzük hükümlerine göre derneğe üye olan kişilerdir.

Aylık ve yıllık aidatlarını öder, seçme, seçilme haklarını kullanır, faaliyetlere katılır.

2-        Onursal Üyelik; Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Dernek tesislerinden yararlanırlar, asıl üyesi olmadıkları sürece aidat ödemezler. Dernek genel kurullarına katılırlar, oy kullanamazlar, zorunlu organlara seçilemezler.

Üye Olma ve Üyelerin Hakları, Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları

Dernek üyeliği aşağıdaki şartlarla gerçekleşir.

1-      Dernekler Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak,

2-      İzci liderliği, gençlik ve spor alanlarında ve dernek çalışma birimlerinde sorumluluk alabilmesiyle ilgili olarak geçerli kurs veya yeterli belgeye sahibi olmak, (Antranör seviyesinde ve amacıyla başvurularda geçerlidir)

3-      Derneğe giriş ve yıllık aidatını ödemeyi kabul ediyor olmak,  ( giriş ücreti 20tl ve yıllık 60tl)

4-      Dernek üyelik formunu doldurarak yazılı müracaatta bulunmuş olmak,(üye başvuru formu için tıklayınız)

5-      Yönetim kurulunca üyeliği kabul edilmiş olmak,