Atatürk ve İzcilik

1924

Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik, ferdi ve Milli Eğitim bakımından da o nispette önemlidir. Bütün hükümetlerde, izcilik teşkilatları birbiri ile adeta yarışırcasına yayılmakta, genişlemekte ve mensuplarını fikren, ahlaken, ilmen ve bedenen yetiştirmektedir.”

 

                                                                                                                                                                                    M. Kemal ATATÜRK

İZCİLERİN ATA’YA CEVABI

Ey yüce Ata!

Rahat uyu Anıtkabir’de.

İlkelerin doğrultusunda yürümeye,

Cumhuriyeti korumaya,

Biz izciler her zaman kararlıyız.

“Yurtta BARIŞ, Dünyada BARIŞ”

Sözün rehberimiz olacak.

Dünya durdukça biz izciler,

Daima kardeşlik duygusu ile elele olacağız.

Yurt kalkınması ve topluma hizmette en önlerde yer alıp,

ulusumuza önder olacağız.