İZDOS

Başlangıç » Uncategorized » GENEL KURUL KARARLARI

GENEL KURUL KARARLARI

Reklamlar
  1. Açılış gerçekleştirilmiştir, üyelerin salt çoğunluğu sağlandığı tespit edilmiştir. ( 40 üye katılmıştır.)
  2. Divan heyeti oluşturulmuştur  :Başkan : Neşe İŞCANLI     Bşk. Yard : Ali SAVAŞ       Yazman : Hilal KAVUŞAN
  3. Yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üye seçimleri yapılmıştır. ( kurulları görmek için tıklayınız)
  4. Tüzük maddelerinde değişiklik yapılması görüşülmüş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. ( tüzüğün yeni halini görmek için tıklayınız)   ŞERH : Şenol Safçı madde 12’nin değişikliği hakkında farklı bir seçenek önermiş fakat oy çokluğu ile red edilmiştir.
  5. 3 adet komisyon kurulmuş ve üyeleri seçilmiştir. ( komisyonları görmek için tıklayınız)
  6. Genel Kurul mevcut üyelerinin arkadaş ve yakınlarını derneğe üye getirmeleri Aynur AKSOY tarafından önerilmiştir.
Reklamlar